Laatste nieuws

Monitoring i.p.v. GB Plan

Gewasbeschermingsmonitor vervangt gewasbeschermingsplan

27 februari 2015

Met onmiddellijke ingang is het gewasbeschermingsplan vervangen door de zogeheten gewasbeschermingsmonitor. In plaats van vooraf dient de teler achteraf aan te geven welke maatregelen hij in zijn teelt heeft getroffen.

Om welke teeltmaatregelen gaat het?
Het gaat hierbij onder meer om de teeltfrequentie en de voorvrucht (vruchtwisselingsplan), rassenkeuze en uitgangsmateriaal en monitoring van schadelijke organismen in het gewas. Ook moeten ze bijhouden welke gewasbeschermingsmiddelen gebruikt zijn en welke emissiebeperkende maatregelen getroffen zijn, inclusief de toedieningstechnieken. Tenslotte zal de teler een oordeel moeten geven over het succes van de toegepaste maatregelen. Op basis hiervan kan de teler zijn beslissingen over de te nemen maatregelen in het komende jaar beter onderbouwen.

Achteraf in plaats van vooraf
De monitor dient binnen twee maanden na een teelt afgerond te zijn. Door deze werkwijze moet de monitor meer waarde krijgen voor de teler omdat hij dient aan te geven of de getroffen maatregelen hebben gewerkt.
Vormvrij
De verwachting is dat net als bij gewasbeschermingsplan in het verleden allerlei vormen beschikbaar zullen komen, zowel schriftelijk als digitaal. Waarschijnlijk wordt het mogelijk dat telers via hun teeltregistratiesysteem ook aan de verplichting van de monitor kunnen voldoen.

Voor wie geldt de monitor?
Net als bij het gewasbeschermingsplan ligt de verplichting tot het bijhouden van de monitor bij de teler, dus niet bij het cumelabedrijf. Telers met uitsluitend minder dan twee hectaren gras- of maïsteelt hoeven geen monitor bij te houden.

Bron: Ministerie van Economische Zaken

 

Spuiten tegen Bladvlekkenziekte in de mais

Regelmatig vindt aantasting van bladvlekkenziekten in mais plaats. Dit geeft opbrengst en kwaliteitsverlies. Met 1 preventieve bespuiting met Rentengo Plus stellen maistelers nu hun zetmeel opbrengst veilig. Wij hebben dit seizoen al enkele bespuitingen gedaan met onze Delvano sproeimachine.( zie foto,s)

spuiten tegen bladvlekken ziekte in mais

 
Certificering

VKL

Nieuwsbrief
Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen, geef dan hieronder uw contactgegevens door.
Handige links
Contactgegevens

Poelman Gewasbescherming

con address
Dwarshaspel 14
9354 VS Zevenhuizen GN

con tel 0594-631922
emailButton info@poelman-gewasbescherming.nl